Regulamin ETREA Tournament vol. #3

§1

a) Termin turnieju: 08-09 listopada 2008 roku

b) Zgłoszenie klanu wiąże się z akceptacją regulaminu.

§2

a) W turnieju może wziąć udział każda drużyna, która posiada trzech graczy.

b) Każdy zgłoszony zawodnik, który nie ukończył 18 lat będzie zobowiązany dostarczyć pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju, brak takiego zgłoszenia powoduje wykluczenie z turnieju bez możliwości ubiegania się o zwrot wpisowego. Druczek można pobrać ze strony turnieju: http://turniej.etrea.pl

§3

a) Wpisowe wynosi 75zł od drużyny. Wpisowe musi zostać wpłacone do 3 listopada 2008 r. Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto bankowe.

b) Dane konta na które należy wpłacać wpisowe:

Centrum Internetowe
ul. Lompy 1, 58-100 Świdnica

31 1140 2004 0000 3302 4174 3349

c) Potwierdzenie wpłaty można nadesłać mailem turniej@etrea.pl

d) Na listę uczestników zostają zapisane klany, które wpłaciły wpisowe.

e) Pieniądze przelane na konto nie podlegają zwrotowi.

§4

a) By wziąć udział w turnieju lider drużyny zobowiązany jest do wypełnienia formularza zapisów znajdującego się na stronie internetowej http://turniej.etrea.pl. Dane podane w zgłoszeniu, znajdą się na identyfikatorze, które zostaną przekazane uczestnikom przed rozpoczęciem turnieju.

b) W imieniu drużyny powinna występować jedna . wybrana ze składu osoba, która będzie jedyną osobą do kontaktowania się z sędziami i podejmowania decyzji w sprawie drużyny.

c) Wiek uczestników będzie weryfikowany podczas turnieju i na tej podstawie zawodnicy zostaną dopuszczeni do turnieju. W przypadku nie ukończenia 18 lat i braku zgody rodziców zawodnik nie zostanie dopuszczony do gry. Każdy uczestnik turnieju zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości(dowód/legitymacje/paszport)

§5

a) Mecze rozgrywane są systemem 3 vs 3 graczy, w trybie Double Elimination.

- Mecze rozgrywane są na jednej mapie w systemie MR12 (gramy tylko do wyłonienia zwycięzcy).
- O wyborze strony decyduje runda nożowa.- W przypadku remisu następuje dogrywka w systemie MR3 (mp_startmoney 10000). Dogrywkę powtarza się, aż do wyłonienia jej zwycięzcy.
- Terminy meczów oraz mapy zostaną ustalone przez administratorów.

§6

a) NIE MA ZAMIANY GRACZY

b) Każdy zawodnik może być zgłoszony TYLKO jeden raz. Zostaje on członkiem swojej drużyny do zakończenia rozgrywek.

c) Każdy musi wysłać .cfg + info o sprzęcie na którym będzie grał (opcjonalnie może podesłać sterowniki na maila: rukiewicz@gmail.com, jeśli sprzęt nie jest na niżej wymienionej liście(uzupełniana będzie na bieżąco):

-Logitech
-Microsoft
-Razer

c) Zawodnik nie może zmienić barw zespołu w czasie trwania turnieju.

d) Mapy: de_dust2, de_inferno, de_nuke, de_train, de_aztec

§7

a) Obowiązują zasady fair play, wszystkie próby oszukiwania lub wykorzystywania błędów map będą nagradzane dyskwalifikacją.

b) Obowiązkowe ustawienia gracza:

jakość kolorów - 32 bity cl_lc 1
cl_lw 1
cl_pitchspeed 225
cl_showevents 0
cl_movespeedkey 0.52
cl_pmanstats 0
gl_picmip 0
gl_monolights 0
gl_polyoffset 0.4(ATI)
gl_max_size wyższe niż 128
fastsprites 0
lightgamma 2.5
texgamma 2.0
s_show 0
s_a3d 0
r_speeds 0
cl_updaterate 101
cl_cmdrate 101
rate 25000
ex_interp 0.01

c) Bindowanie +duck na scrollu jest zabronione.

Sponsorzy
Galeria zdjęc
Copyright by www.etrea.pl All. rights reserved.